Ben jij op zoek naar een gratis studiebijbel in het Nederlands?

Wil je een app waar je naar de Heilige Bijbel kan luisteren?

Download en installeer de beste Studiebijbel app gratis op je Android smartphone of tablet?

Lees en bestudeer dagelijks de Bijbel, zelfs als je offline bent. Eens de app op je toestel staat, kan je de Bijbel overal lezen zonder een internetverbinding.

STATENVERTALING BIJBEL MET MATTHEW HENRY COMMENTAAR

Krijg nu de Statenvertaling Bijbel, de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel, verrijkt met de Matthew Henry Commentaar.

Matthew Henry was een non-conformistische minister en auteur die in 1662 geboren werd in Wales. Hij schreef de gerenommeerde bijbelcommentaar “Exposition of the Old and the New Testaments”, een excellente studie van de Bijbelvers per vers, die over het volledige Oude Testament en de Evangeliën en Akten van het Nieuwe Testament gaat.

KRUISVERWIJZINGEN EN ONDERTITELS

Kruisverwijzingen zijn een essentiële tool die de lezer kan gebruiken om de Bijbel te bestuderen. Veel verzen hebben kruisverwijzingen die verzen met gelijkaardige onderwerpen vergelijken. Je kan gemakkelijk van de ene naar de andere navigeren.

Een goede set kruisverwijzingen kan je helpen om de betekenis van enkele moeilijke passages van de Bijbel te begrijpen.

Er zijn ondertitels in elk hoofdstuk toegevoegd om de Bijbel te organiseren en verdelen. Ze omschrijven kort waarover het deel gaat.

MEER EIGENSCHAPPEN

– Het is gratis

– Fantastische audiobijbeleigenschap die je toestaat om naar de volledige Bijbel te luisteren

– Gemakkelijke navigatie en gebruiksvriendelijke interface

– Laat je Bijbelverzen delen via sociale media en hen naar vrienden sturen per e-mail

– Creëer een lijst van je favoriete verzen en voeg nota’s toe

– Verander de tekstgrootte zodat je gemakkelijk de Bijbel kan lezen

– Nachtmodus laat je toe om de Heilige Bijbel op een donkere plaats te bestuderen zonder je ogen te beschadigen

– Offline modus: lees en bestudeer de Bijbel, zelfs als je geen internetverbinding hebt

Deze Bijbelapp bevat alle boeken en hoofdstukken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament:

Het Oude Testament:

Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, numeri, Deuteronomium.
Historische boeken: Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther.
Poëtische boeken: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied
Profetische boeken: : Jesaja, Jeremia, Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

Het Nieuwe Testament:

De Evangeliën: Mattheüs , Marcus, Lukas, Johannes
Handelingen van de Apostelen:
Brieven van Paulus: Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen, 1 Tessalonicensen, 2 Tessalonicensen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filemon.
Algemene brieven: Hebreën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas
Profetisch: Openbaringen